woensdag, 09 maart 2011 00:01

Hondentaal verschilt van ras tot ras

Over hondentaal worden dikke boeken geschreven. Vaak lijkt het of alle rassen dezelfde taal spreken en dat er maar 1 soort van hondentaal is. De waarheid is echter dat hondentaal verschilt van ras tot ras.

Zo heb ik vaak al in de praktijk kunnen ondervinden dat honden van een verschillend ras elkaar niet verstaan. Niet omdat de honden geen hondentaal zouden kennen, maar wel omdat ze juist die taal die de andere hond spreekt, niet kennen. Je zou het kunnen vergelijken met mensen. Er zijn op de wereld 6.800 verschillende talen! Als een lichtvoetige herdershond een exemplaar van de dogachtigen tegenkomt dan heeft die de grootste moeite om de ander te verstaan. Als een windhond een Bulldog ontmoet dan kan er een even grote spraakverwarring zijn als tussen een Chinees en een Vlaming. Het YouTube filmpje laat Border Collies zien met een voor dit ras typische manier van bewegen. Honden die niet van dit ras zijn kunnen zich bedreigd voelen als ze hiermee geconfronteerd worden.

Media