maandag, 12 juli 2004 11:09

Verlatingsangst of iets anders?

Steeds meer tweeverdieners nemen, dikwijls tegen beter weten in, of iets anders? een hond, die ze dan grote delen van de dag alleen moeten laten. Mits een goeie aanpak lukt dat soms wel, maar vaak wordt de hond dan een bron van ergernis en problemen. Er kan verlatingsangst mee gemoeid zijn, maar onze gedragstherapeut is van oordeel dat die diagnose weliswaar soms te pas, maar ook vaak ten onpas wordt gesteld.

De symptonen : De gedragingen die aan verlatingsangst toegeschreven worden, zijn o.a.: • De hond blaft als hij alleen thuis is. • De hond knabbelt aan meubilair als de
bazen niet thuis zijn. • De hond gedraagt zich opgewonden, loopt.

Lees meer hierover in dit artikel.

Verlatingsangst200